Kredsens vision

Kredsens vision bunder i et ønske om at forandre foreningen fra sin nuværende

situation til en given fremtidig situation. Det vil sige, at visionen f.eks. vil indeholde

en ønskelig beskrivelse af foreningens position eller dens udvikling på et givent

tidspunkt i fremtiden.

Kredsen skal være et sted for alle med interesse for hundesporten,

Kredsen vil arbejde på, at alle bliver bedre hundeførere,

Kredsens medlemmer skal behandle hinanden med respekt samt fremstå med

et positivt syn på og omtale af andres hunde,

Kredsen skal være kendetegnet ved hjælpsomhed overfor hinanden i ord og handling,

Kredsen vil søge at fremme kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer

og mellem medlemmer indbyrdes,

Kredsen skal være kendetegnet af troværdighed såvel indadtil som udadtil.

Træningsgebyr

500 kr. pr. halvår

Reg.nr.: 6520

 

Kontonr.: 4160478

 

Husk navn ved betaling!

Betales senest d. 01/8-18 og igen 1/2-19